Gramatyka

Istotnym komponentem, na którym opiera się nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można wyszkolić się w jeden dzień. Wymusza od uczącego się opanowania hipotez i wykonywania stosownych zagadnień, dzięki którym będzie mógł wypróbować na jakim poziomie jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego powinna bazować więc na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu własnych zdolności i srogim analizowaniu ich. Nauka angielskiego wymusza od słuchacza systematycznego ćwiczenia opanowanego materiału z segmentu gramatyki i używaniu posiadanej wiedzy w konstrukcjach zdania, podczas wypowiedzi ustnej lub pisemnej. Gramatyka to dział dosyć szeroki, w który wliczają się w zasadzie konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich składanie, oraz powodujące trudności truizmy, a więc wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one sporo znaczeń, w stosunku do kontekstu i są ciężkie do zapamiętania. Są też wyrażenia o bardzo podobnym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zakodować bez wielkich kłopotów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.