Klęski ekologiczne

Tragedie ekologiczne niosą za sobą tragiczne wyniki nie tylko ze względu skażenia czy zniszczenia otoczenia naturalnego w określonym rejonie, jak również ze względu zniszczenia mienia i narażenia na utratę zdrowia przez ludzi egzystujących w okręgu dotkniętych klęską ekologiczną. Jeżeli ludzie ci nie posiadają zabezpieczenia, ciężko będzie im wywalczyć odszkodowanie. Ci posiadający ubezpieczenia zdrowotne jak i zabezpieczenia na lokal, będą mieli większe szanse. Ostatnimi czasy mają miejsce klęski ekonomiczne, o których się nie mówi. Mowa tutaj o awariach w elektrowniach jądrowych np. na terenie Niemiec. Nie prowadzą do zniszczeń na skalę kraju, czy świata, jednakże powodują, iż osoby rezydujące w regionie chorują na chorobę popromienną. W takim razie poniekąd nie ma sensu walczyć o odszkodowanie, bowiem odpowiedzialność za awarię nie spadnie na elektrownię nuklearną. Awaria jest wypadkiem, na który człowiek nie ma wpływu. To jedna z wad elektrowni jądrowych. Wiek XXI to wiek walki o wodę. Na razie w wielu częściach świata jest ona zatruwana poprzez ścieki z manufaktur. W tym przypadku osoby poszkodowane mogą rościć sobie prawo do odszkodowań, bo bezsprzecznie odpowiedzialność za taką sytuację ponosi manufaktura.
Korzystałem z: