Odszkodowania

Każdy poszkodowany ma prawo do walki o odszkodowanie. W przypadku braku zabezpieczenia zdrowotnego, jak i zabezpieczenia innego rodzaju, są mniejsze możliwości na pozyskanie odszkodowania. Sytuację może uchronić wyłącznie wyśmienity prawnik. Zabezpieczenia są ważne i choć zwykle drogie, nie powinno się z nich rezygnować. Istnieją różne rodzaje zadośćuczynień, a ich klasyfikacje dokonuje się zważywszy na odmiany zadośćuczynienia. Każdy poszkodowany ma prawo do wyboru odmiany. Poszkodowany może między innymi zażądać przywrócenia stanu, który istniał zanim doszło do wypadku, gdy to w ogóle osiągalne. Taka forma odszkodowania dotyczy nade wszystko nieznacznych strat i jest najczęściej wybierana w przypadku zniszczenia mienia. Ponadto osoba poszkodowana ma również prawo do rekompensaty finansowej. Z reguły pokrywają straty poniesione poprzez poszkodowanego, no i też korzyści, utracone w toku szkody. W sferze prawa istnieje też odszkodowanie umowne, które zostaje zastrzeżone w umowie. Ono jednak dotyczy raczej stosunków pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą.
Wzorowane na: